Betaling

U ontvangt in de dagen na uw behandeling een factuur per email. Deze dient door u aan mij te worden overgemaakt. Daarna kunt u indien van toepassing de factuur voor vergoeding doorsturen aan uw zorgverzekeraar. 

Annuleringsvoorwaarden

Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Qiatsu en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld met het totale factuurbedrag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u hieronder de algemene voorwaarden van de praktijk downloaden.


Wetten en regels

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een
wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben ik vervolgens verplicht om u te informeren welke informatie ik over u verzamel en hoe ik hier vervolgens mee omga. Voor de behandeling van minderjarigen is ondertekening van een toestemmingsformulier nodig. Dit moet vanuit de wet worden gedaan door beide ouders. De documenten kunt u downloaden op uw eigen computer en van daaruit printen of lezen. 

 

Privacyverklaring
PDF – 195,9 KB 99 downloads
Register Van Verwerkingsactiviteiten
PDF – 213,1 KB 95 downloads
Toestemming Behandeling Van Minderjarigen
PDF – 196,1 KB 95 downloads
Algemene Voorwaarden Pdf
PDF – 177,3 KB 80 downloads

Als Shiatsu therapeut ben ik aangesloten bij ZHONG, de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde.

Deze vereniging toetst en waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten en opleidingen. ZHONG leden hebben een volwaardige opleiding in de Traditionele Chinese Geneeswijze en een basis opleiding westerse geneeskunde afgerond en worden verplicht om jaarlijks bijscholingen op hun vakgebied te volgen.

Vanuit de Zhong ben ik aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (Koepel KAB) en moet ik mij houden aan hun beroepscode.

De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden door op professionele wijze zorg te dragen voor de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Vanuit de Zhong kan ik sinds 2024 ook leunen op de Geschillencommissie Complementaire Geneeswijzen. Onderdeel van de (SCAG).

U kunt bij mij rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij geschillen. Indien u een klacht heeft, laat mij dit dan meteen weten. Dan kunnen we er over praten. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen uitkomen.  Pas wanneer wij er samen niet uitkomen, is de hulp van de geschillencommissie nodig.